Med ett brett förankrat och lika brett framtaget insikts­underlag* med representanter från näringsliv, akademi och offentlig verksamhet har en gemensam initial och nödvändig kunskap om framtiden skapats. Denna kunskap ska fungera som beskrivning av den spelplan som alla aktörer i större eller mindre omfattning behöver spela för att ta del av alla de möjligheter som den nya ekonomiska geografin i norra Sverige genererar.

Innehållet kan användas som vägledning för att göra prioriteringar i en tid där utvecklingshorisonterna inte bara är korta utan också krävande. Hot och risker behöver belysas och hanteras för att möjligheterna ska förverkligas och skapa en bred hållbar tillväxt i alla sektorer och hela samhället.

Clean, clever, close

Vi behöver arbeta för samordning, samarbete, mångfald och ett brett näringslivserbjudande. Vi behöver också en gemensam vision och en tydlig identitet som berättar om vår plats och om det arbete vi gör och bör göra för att säkra tillväxten. Det handlar också om en vision som matchar de ambitioner och drivkrafter de omfattande investeringarna grundar sig på och som samhället på alla skalor – lokalt till globalt – förväntas leverera på. Vi behöver utmana oss själva utifrån omvärldens förväntningar med de unika förutsättningar och möjligheter vår geografi har. Hållbarhet, smarthet och närhet. På en global marknad och i ett alltmer internationaliserat samhälle där vi nu blivit en hot-spot blir riktningen: a CLEAN, CLEVER and CLOSE region.

Ccc Omslag

Med andra ord en berättelse, en strävan, ett erbjudande och en riktning för oss själva, om oss själva, till oss själva och till världen. En riktningsgivare för förflyttning för att utvecklas i takt med tiden och för att bli bättre på det vi redan är bra på och som andra söker.

CLEAN, CLEVER, CLOSE är logiken och den affärsmodell som gör att vi tillsammans kan röra oss framåt i samarbete och tillväxt och för att möta den förväntan som hela världen ger uttryck för. Omställning.

*Insiktsunderlaget finns sammanfattat i en rapport (pdf), men du kan också ta del av antaganden via länkar nedan. 

MÖJLIGHETER | UTMANINGAR | RISKER | FRAMGÅNG