Den omfattande och snabba industritillväxten har diskuterats i en workshopserie med lokala och regionala näringslivsrepresentanter, akademi samt offentliga aktörer. Nu vill vi veta vad du ser. Och vad vi kan göra tillsammans. 

Dela ditt perspektiv - bli en del av utvecklingen

Det handlar om att utröna vad tillväxten innebär för samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet. Slutresultatet blir en aktualiserad gemensam bild av den händelseutveckling som nu sker och transformerar hela samhället, såväl på kort som på lång sikt. För att bättre förstå utvecklingen och kunna hantera alla de situationer som följer har vi djupdykt i följande frågeställningar.

Genom att ta del av det vi sett lär du känna Luleå på djupet. Vill du dela ditt perspektiv så blir du också en del av utvecklingen. Något som vi varmt välkomnar.

  • Fyrfältare
    Vilka nya möjligheter kan kopplas till den industriella utvecklingen?
  • Vilka utmaningar kan vi identifiera?
  • Vilka risker finns och behöver hanteras?
  • Hur säkerställer vi gemensam framgång i utvecklingen?

Lämna dina inspel här!

Under varje avsnitt kan du lämna dina inspel och insikter, klicka på respektive knapp så kommer du direkt till formulären. Tack för din medverkan, dina åsikter är viktiga för oss.

MÖJLIGHETER | UTMANINGAR | RISKER  | FRAMGÅNG

De personuppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas vidare. För mer information om personuppgifter och offentlighetsprincipen, klicka här