Omfattande investeringar i innovativ och grön industri har på kort tid vänt både Sverigekartan och världskartan på ett sätt som gör norra Sverige till en global mittpunkt för gröna innovationer och avancerad industriell utveckling. En ny ekono­misk geografi är under uppbyggnad med enorm möjlighet för både samhälle och näringsliv – lokalt, regionalt och nationellt.

Med en stark industritradition som ständigt präglats av hög innovationsgrad, processteknisk mognad och hög kvalitet har norra Sverige blivit ett globalt epicentrum för industriell utveckling och ett pågående industriellt och samhälleligt paradigmskifte.  Råvaror, infrastruktur, prisvärd energi, markkapacitet  och know-how möter industrins krav och gör regionen till en attraktiv geografi för industriell etablering.

Tillväxtboom i norra Sverige

Den pågående tillväxtboomen ställer krav på kompetens, service, logistik, energi, mark, bostäder och infrastruktur och sätter inte bara investerande näringslivsaktörer på prov - hela samhället behöver gå i takt med den industriella utvecklingen.  Fler människor ska kunna bosätta sig i norra Sverige och den sociala hållbarheten är viktigare än någonsin. 

Utvecklingspotentialen och vinsterna är stora, inte bara för vår region utan även för Sverige på en global arena där tillväxt och grön omställning är den nya given. Norra Sverige har goda förutsättningar att bli en internationellt ledande region inom grön omställning och hållbar industri. Den övergripande utmaningen är om alla olika samhällsaktörer klarar att matcha industrins tempo och allt den förutsätter. 

Tiden, tempot, magnituden

Befintliga system sätts under press då investeringarnas storlek, högt ställda produktionsmål och tajta tidsramar kräver snabb leverans från såväl privata som offentliga aktörer.  Samtidigt som den normala verksamheten ska fortgå förväntas både privata som offentliga aktörer många gånger kunna leverera  snabba beslut, nya planer och ökade satsningar

 Det kommer att krävas resursförstärkningar och prioriteringar och utvecklingen behöver mötas upp med service, bostäder, infrastruktur, välfärd etc. För detta krävs  insatser och investeringar med direkt bärighet på den industriella expansionen.