är en del av den gröna samhällsomställningen.

Följande organisationer samt Näringslivets samverkansråd har deltagit i arbetet med insiktsunderlaget  – Clean Clever Close, insikter för hållbar tillväxt:

Luleå Business Region | Luleå Energi | Luleå Hamn | Luleå kommun | Luleå Kommunföretag | Almi Nord | Coompanion Norrbotten | Fastighetsägarna MittNord | Företagarna Norrbotten | Invest in Norrbotten | IUC Norr | LTU Business | Luleå Näringsliv | Luleå Science Park | Luleå tekniska universitet, CDT | Norrbottens Handelskammare | Norrlandsfonden | Nyföretagarcentrum Nord | Sparbanken Nord – Framtidsbanken | Swedbank, Luleå | Swedish Lapland Visitors Board | Ung Företagsamhet Norrbotten

Nu bjuder vi in dig att bli medskribent till en fördjupande version av berättelsen om vad Luleå är och erbjuder. Riktningen för den utveckling som förflyttar oss in i framtiden. Vi ber dig som hittat hit att svara på de frågor som ställs under respektive avsnitt på denna hemsida.